Nawigacja

Obiady

Zasady odpłatności za obiady

Firma dostarczająca obiady:

"Czaplar” Usługi Gastronomiczne

Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28b, 05-806 Komorów

Tel do firmy: 500-613-898

Tel. do odwoływania obiadów: 531-741-622

 

Oferta cenowa

Zakup w abonamencie:

Obiad (zupa + drugie danie, napój) – 10 zł brutto

Zupa – 2 zł brutto

2 danie – 8 zł brutto

Do każdego zestawu lub 2 dania serwujemy napój.

 

Zakup jednorazowy:

Obiad (zupa + drugie danie, napój) – 10 zł brutto

Zupa – 2 zł brutto

2 danie – 8 zł brutto

Do każdego zestawu lub 2 dania serwujemy napój.

 

W razie zakupu obiadu na wynos, cena za pojemnik jednorazowy wynosi 0,50 zł (do każdego dania oddzielnie)

 

Zasady opłacania abonamentu

1. Opłaty za kolejny miesiąc abonamentu na obiady przyjmowane są w terminie począwszy od 5 dnia przed końcem bieżącego miesiąca aż do 2 dnia nowego miesiąca.

2. Brak opłat w w/w terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy, za wyjątkiem sytuacji, w których opóźnienie wpłaty zostanie ustalone z dystrybutorem cateringu, tj. Rafałem Czaplarskim bądź osobą reprezentującą go w szkole.

3. Wpłaty za abonament obiadowy można dokonywać w szkole w terminie podanym w pkt. 1 lub przelewem na nr konta:

22 1050 1924 1000 0092 3127 5166

tytułem: opłata abonamentu imię i nazwisko dziecka oraz klasa

(z informacją czy abonament dotyczy pełnego obiadu czy tylko zupy lub drugiego dania)

Odbiorca: „Czaplar” Usługi Gastronomiczne

Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28b, 05-806 Komorów

4. W przypadku dokonania wpłaty przelewem o w ostatnich dniach przyjmowania wpłat (określonych w pkt. 1) lub przed weekendem, prosimy, ze względu na opóźnienie księgowania wpłat na koncie, o przesyłanie potwierdzenia przelewu na adres: czaplar.zolwin@wp.pl

5. Odwoływanie obiadów należy zgłaszać drogą telefoniczną od godz. 9.00 po nr tel. 531-741-622

6. Osoby, które zgłoszą nieobecność dziecka do godz. 9.00 nie ponoszą kosztów wyżywienia przez okres nieobecności dziecka włącznie z dniem zgłoszenia. Zgłoszenie tego faktu po godzinie 9.00 skutkować będzie odliczeniem opłaty dopiero od następnego dnia.

 

Rafał Czaplarski