Nawigacja

Nauczyciele

Nauczyciele

Oddział przedszkolny

Wychowawcy, w. przedszkolne –

Grupa 0a - p. Beata Horabik-Pardela

Rytmika – p. Ewa Wróbel

nauczyciel wspomagający - p. Anna Nornark

Religia – p. Izabela Markiewicz

Język angielski – p. Magdalena Kowalczyk

Zajęcia „świetlicowe” w ramach czasu powyżej 5 godzin – p. Beata Horabik-Pardela, p. Anna Normark, p. Ewa Wróbel, p. Iwona Borkowska,
p. Monika Brodzińska, p. Iza Markiewicz,
p. Magdalena Kowalczyk, p. Joanna Guzak

 

Szkoła podstawowa – kl. I-III

Wychowawcy:

Kl. Ia – p. Joanna Guzak

Kl. Ib – p. Dorota Deleżuch,
n. wspomagający: p. Monika Brodzińska

Kl. II – p. Katarzyna Kaźmierczak,
n.wspomagający: p.Karolina Kosowska-Banasiak

Kl. III – p. Hanna Łukasiewicz,
n. wspomagający: p. Magdalena Radomińska

j. angielski - p. Magdalena Radomińska

religia - p. Izabela Markiewicz

Nauczyciele pracujący w świetlicy:

p. Anna Pawlak, Ewa Olasek, p. Dorota Deleżuch,
p. Marzena Magiera, p. Anna Kozak

 

Szkoła podstawowa – kl. IV-VIII i gimnazjum

Wychowawcy:

Kl. IVa – p. Marta Szwemin,
n. wspomagający: p. Jacek Wieczorek,

Kl. IVb – p. Marcin Oprządek,
n. wspomagający: p. Elżbieta Maliszewska,

Kl. Va – p. Katarzyna Pełka,
n. wspomagający: p. Magdalena Czarnacka,
Kl. Vb – p. Lidia Iwoła

Kl. VI – p. Katarzyna Bączyk, n. wspomagający:
p. Ewa Wróbel

Kl. VIIa – p. Beata Dytkiewicz,
n. wspomagający: p. Grzegorz Houwalt

Kl. VIIb - p. Małgorzata Brzozowska

Kl. VIIIa – p. Emilia Gawin

Kl. VIIIb – p. Magdalena Gołębiowska

Kl. III gim – p. Anna Deuter, n. wspomagający: p. Monika Pryba

 

 

 

 

 

Nauczyciele:

p. Lidia Iwoła – j. polski w kl. 5b i 8b, geografia w kl. 3 gimnazjum

p. Małgorzata Brzozowska – język polski w kl. 4a, 5a, 6 i 7b

p. Jolanta Mazowiecka – język polski w kl. 4b, 7a, 8a i 3 gimnazjum

p. Katarzyna Bączyk – język angielski w kl. 4b, 5b, 6, 7b, 8a

p. Katarzyna Pełka – język angielski w kl. 4a, 5a, 7a, 8b, 3 gim

p. Izabela Królak – j. niemiecki w szkole podstawowej i gimnazjum

p. Anna Deuter – historia i WOS w szkole podstawowej i gimnazjum

p. Agnieszka Smętkowska – matematyka w kl. 4a i 5

p. Krystyna Danecka – matematyka w kl. 7b, 8a i 3 gimnazjum

p. Magdalena Gołębiowska – matematyka w kl. 4b, 5, 6, 7a, 8b

p. Beata Dytkiewicz - przyroda w kl. 4 i 6,  biologia w kl. 7a i 8 i chemia w kl. 7 i 8

p. Ilona Mazurkiewicz – biologia w kl. 5, 7b, gimnazjum oraz wdż w szkole podstawowej i gimnazjum

p. Ewa Sztank – chemia w kl. 3 gim oraz geografia w kl. 5-8

p. Bogumiła Niemirowska – plastyka i zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum

p. Emilia Gawin i p. Marcin Oprządek – wf w szkole podstawowej i gimnazjum

p. Sławomir Sowiński – edukacja do bezpieczeństwa

ks. Krzysztof Adamski – religia w kl. 7-8 i gimnazjum

p. Izabela Markiewicz – religia w kl. 1-6 szkoły podstawowej

p. Magdalena Czarnacka – doradztwo zawodowe w kl. 7-8

p. Hanna Łukasiewicz – informatyka w kl. 4b, 5 i zajęcia komputerowe w kl. 6

p. Marta Szwemin – informatyka w kl. 4a, 7, 8 i gimnazjum

 

Bibliotekarz – p. Ewa Koziarska

Psycholog – p. Anna Kozak

Pedagog – p. Marzena Magiera

Logopeda - p. Iwona Trojanowska, p. Małgorzata Trębicka-Houwalt