Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Żółwinie
  ul. Szkolna 39
  05-807 Żółwin

  zs.zolwin@brwinow.pl
 • (22) 7589397
  świetlica: 508 838 224

Nawigacja

Mapa

liczba odwiedzin: 1201049

Partnerzy

Wiadomości

 

W roku szkolnym 2018/2019, podobnie jak w roku ubiegłym, uczniowie wybranych klas IV-VIII Szkoły Podstawowej będą korzystać z platformy do nauki słówek angielskich InstaLing.

Każdy uczeń podczas lekcji języka angielskiego otrzyma od swojego nauczyciela login i hasło do strony www.instaling.pl


Życzymy sukcesów w nauce!

 

 

Kierunki pracy szkoły 2018/2019

Kierunki pracy szkoły 2018/2019

PRIORYTETY NASZEJ PRACY W TYM ROKU SZKOLNYM

Szkoła nowoczesna oraz przyjazna uczniom i rodzicom

 

DYDAKTYKA

 1. Uzyskanie wysokich efektów nauczania poprzez:
 • Stosowanie oceniania kształtującego
 • Stosowanie oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej
 • Indywidualizacja pracy z uczniem poprzez dostosowanie form i metod nauczania  do profilu uczniów (preferowanych sposobów uczenia się uczniów)
 • Motywowanie ucznia do nauki – w tym: stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz pokazywanie uczniom, jak mają się uczyć
 • Przygotowanie uczniów klas VIII do egzaminu ośmioklasisty
 1. Odkrywanie zdolności i rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz kształtowanie kreatywności, poprzez:
 • Udział szkoły/klas w projektach edukacyjnych
 • Ofertę kół zainteresowań konsultowaną z uczniami/rodzicami
 • Przygotowywanie uczniów do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Kształtowanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności na każdej lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych
 • Odkrywanie talentów uczniowskich
 • Uczenie programowania oraz gry w szachy od najmłodszych lat
 • Pielęgnowanie wśród uczniów od najmłodszych lat zamiłowania do czytania książek

 

 1. Udzielanie odpowiedniego wsparcia uczniom  wymagającym pomocy w nauce
 • Dobrze zorganizowana pomoc nauczycieli specjalistów wspierających ucznia (nauczycieli wspomagających, terapeuty pedagogicznego, logopedy, pedagoga, psychologa)
 • Wsparcie uczniów przez indywidualizację pracy na lekcji oraz zajęcia wyrównawcze
 • Zorganizowana pomoc koleżeńska

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 1. Wychowanie do wartości zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
 2. Uroczyste obchody Święta Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w 100.Rocznicę Odzyskania Niepodległości
 3. Kształtowanie u uczniów postaw zapisanych w sylwetce absolwenta.
 4. Dbałość o dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów; wyznaczenie jasnych norm zachowania i ich przestrzeganie
 • Rozwiązywanie na bieżąco problemów i konfliktów między uczniami przy współpracy: N-N, N-R
 • Ukazywanie uczniom sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i w cyberprzestrzeni. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.
 • Dbanie o kulturę zachowania
 • Dobrze działająca pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wspierająca ucznia w rozwiązywaniu problemów

 

 1. Rozwijanie potrzeby aktywności społecznej i bycia dla innych poprzez:
 • Dawanie możliwości samorealizacji w samorządzie uczniowskim i współdecydowania o sprawach szkoły dotyczących uczniów
 • Udział uczniów w organizacji imprez i uroczystości
 • Organizowanie akcji charytatywnych
 • Wolontariat
 • Pomoc koleżeńską

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 1. Dobra komunikacja i współpraca między nauczycielami, rodzicami i uczniami – wspólne tworzenie wizji szkoły
 2. Szkoła otwarta na środowisko lokalne i inicjatywy rodziców
 3. Dbanie o wizerunek szkoły w środowisku
 4. Udział w projektach unijnych
 5. Rozwijanie własnego warsztatu pracy przez nauczycieli
 6. Dbałość o nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych, wygląd budynku i otoczenia szkoły

"Wiedza moją potrzebą" - realizujemy projekt edukacyjny dla kl. IV-III gimnazjum

 

Więcej o projekcie - w lewym menu w zakładce "Wiedza moją potrzebą": https://zs-zolwin.edupage.org/text26/?

Całościowy Rozwój Szkoły

Całościowy Rozwój Szkoły

Nasza szkoła bierze udział w Całościowym Rozwoju Szkoły (CRS) - programie proponowanym szkołom przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w ramach projektu Szkół Uczacych Się. (SUS).

Postanowiliśmy wziąć udział w CRS, aby powszechnie w naszej szkole nauczyć się stosować w pracy z uczniami Ocenianie Kszłtałtujące.

W pierwszej kolejności uczymy się wprowadzać do naszej codziennej nauczycielskiej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną.
Pomaga nam w tym opiekun przydzielony naszej szkole, który prowadzi dla nas warsztaty, wspomaga trójkę nauczycieli, z naszej szkoły, którzy podjęli się roli liderów oraz przyjeżdża do nas na obserwacje lekcji.
Program trwa od III 2017 roku do II 2019.

więcej o programie: https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly


Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

• nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,

• uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.


Więcej o idei OK na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/ok
 

Nasza szkoła w programie "Aktywna tablica"

Nasza szkoła w programie "Aktywna tablica"

Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie 15 maja pojawiła się lista organów prowadzących i lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie "Aktywna tablica" (edycja 2018) i otrzymają wsparcie finansowe na zakup sprzętu komputerowego (monitorów, tablic interaktywnych i in.).  
Miło nam poinformować, że na liście wśród 208 organów prowadzących, które otrzymały dofinansowanie jest Gmina Brwinów, a wśród 446 szkół jest nasza szkoła!!! :)

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12646,Ogloszenie-wynikow-quotAktywna-tablicaquot.html

Pomiar czystości powietrza w Gminie Brwinów
Gmina Brwinów dołączyła do do sieci Airly. Na budynkach szkół, w tym i naszej szkoły, zostały zamontowane czujniki czystości powietrza.
Wyniki pomiarów z czujników gminnych są już dostępne na mapie Airly: stanu jakości i poziomu zanieczyszczenia powietrza w Polsce.
Wynik pomiaru czystości powietrza na czujniku z budynku naszej szkoły jest dostępny tu: https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.09757&longitude=20.72460&id=2688
 

Nasze sukcesy w minionych latach szkolnych

Programy edukacyjne w naszej szkole

Szachy w szkole

Szachy w szkole

Uczniowie klasy Ia i II Szkoły Podstawowej w Żółwinie od 2 półrocza roku szkolnego 2014/2015 uczestniczyli w pilotażowym projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”. Dzieci przez dwa lata uczyły się gry w szachy w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Projekt ten, zaproponowany szkołom w całej Polsce przez Polski Związek Szachowy, ma na celu podniesienie u uczniów umiejętności matematycznych. Lekcje szachów prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy przez 3 weekendy uczyli się metodyki nauczania gry w szachy. Szkoła w ramach projektu otrzymała 15 kompletów szachów do prowadzenia lekcji.

Pierwsze lekcje na zdjęciach: http://zs-zolwin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=380

Nasi uczniowie programują

Nasi uczniowie programują

Nasza szkoła od ubiegłego roku szkolnego bierze udział w projekcie edukacyjnym "Mistrzowie Kodowania".Jest to projekt, mający na celu upowszechnienie nauki programowania.  W ramach zajęć dzieci nauczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch.

W ubiegłym roku szkolnym programowali gimnazjaliści, programowania uczyli się uczniowie klasy II szkoły podstawowej a także także uczniowie klas 4-6.

Fotorelacje w Albumie fotograficznym: https://zs-zolwin.edupage.org/album/?#gallery/329

 

 

 

Certyfikaty 2015/2016

    

Szkoła z klasą 2.0

Wf z klasą

 

Galeria zdjęć