Kontakt

 • Zespół Szkół w Żółwinie
  Żółwin, ul. Szkolna 39
  05-807 Podkowa Leśna

  zs.zolwin@brwinow.pl
 • (22) 7589397

Nawigacja

Mapa

Ilość odwiedzin: 653827

Partnerzy

Zakończylismy rok szkolny 2014/2015...

Oto fotorelacja (link do galerii zdjęć)

z uroczystości zakończenia roku szkolnego

przez gimnazjalistów:

http://zs-zolwin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=416

 i uczniów szkoły podstawowej:

http://zs-zolwin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=416

Rok 2014/2015 - przeżyjmy to raz jeszcze...

Nasi najlepsi w roku szkolnym 2014/2015...

Podręczniki na rok szkolny 2015/2016

Podręczniki dla szkoły podstawowej

Podręczniki dla kl. I - klasa_1.pdf

Podręczniki dla kl. II - klasa_2.pdf

Podręczniki dla kl. III - klasa_3.pdf

Podręczniki dla kl. IV - klasa_4.pdf

Podręczniki dla kl. V - klasa_5.pdf

Podręczniki dla kl. VI - klasa_6.pdf

 

Podręczniki dla gimnazjum

Podręczniki dla kl. I - klasa_1g.pdf

Podręczniki dla kl. II - klasa_2g.pdf

Podręczniki dla kl. III - klasa_3g.pdf

 

Wiadomości

Programy edukacyjne w naszej szkole

Szachy w szkole

Uczniowie klasy Ia i II Szkoły Podstawowej w Żółwinie od 2 semestru uczestniczą w pilotażowym projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”. Dzieci przez dwa lata będą uczyły się gry w szachy w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Projekt ten, zaproponowany szkołom w całej Polsce przez Polski Związek Szachowy, ma na celu podniesienie u uczniów umiejętności matematycznych. Lekcje szachów będą prowadzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy przez 3 weekendy uczyli się metodyki nauczania gry w szachy. Szkoła w ramach projektu otrzymała 15 kompletów szachów do prowadzenia lekcji.

Pierwsze lekcje na zdjęciach: http://zs-zolwin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=380

Nasi uczniowie programują

Nasza szkoła bierze w tym roku szkolnym udział w projekcie edukacyjnym "Mistrzowie Kodowania".Jest to projekt, mający na celu upowszechnienie nauki programowania.  W ramach zajęć dzieci nauczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch.

Programują gimnazjaliści, programowania uczą się uczniowie klasy II szkoły podstawowej a także także uczniowie klas 4-6.

 

Projekt "Pływam z klasą"

W ramach projektu "Pływam z klasą" uczniowe klas pierwszych z naszej szkoły i wszystkich szkół podstawowych z naszej Gminy uczyły się pływać na basenie w Ursusie. Nauka pływania odbywała się dwa razy w tygodniu . Każde dziecko spędziło w wodzie łącznie 20 godzin.

„Pływam z klasą” to projekt realizowany ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Brwinów znalazł się wśród 60 samorządów, które w nowym roku skorzystają z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Gminy Brwinów: http://www.brwinow.pl/index.php/2472-pierwszaki-naucza-sie-plywac

 

 

Programy unijne w tym roku szkolnym

Pływam jak delfin

Od 8 września do 15 listopada uczniowie kl. III szkół podstawowych naszej Gminy brali udział w nauce pływania na basenie w Pruszkowie. Każdy z uczniów wziął udział w 20 lekcjach pływania. Zajęcia te odbywały się w ramach projektu pn.:„Pływam jak delfin”, dofinansowanego ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” udzielonego przez Ministra Sportu i Turystyki.

 

 

"Moja przyszłość"

Od września do czerwca uczniowie kl. VI i III gimnazjum, przed którymi w tym roku szkolnym egzaminy zewnętrzne (kl. VI w nowej formule) – będą korzystali z zajęć przygotowujących do egzaminu w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość".

Uczniowie klasy VI będą uczęszczali na zajęcia przyrody, matematyki, języka angielskiego oraz doradztwa zawodowego, uczniowie gimnazjum mająprzed sobą zajęcia: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego i doradztwa zawodowego.

Szkoła otrzyma również pomoce dydaktyczne do prowadzenia w/w zajęć.

Nasza szkoła w projekcie "Szkoła Współpracy"

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w naszym Zespole Szkół uczestniczą zakwalifikowane do udziału w ogólnopolskim systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

W ramach projektu po 2 przedstawicieli grup: nauczycieli, rodziców i uczniów uczestniczyło w szkoleniach na temat współpracy. Efektem szkolenia było zorganizowanie w szkole debaty na temat tego jak wygląda współpraca w naszej szkole i jakiej szkoły pragniemy (o debatach można przeczytać poniżej). Wyniki debat zostały omówione w czasie warsztatów w Warszawie, w których brali udział przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów z każdej ze szkół. Ostatnim puntktem tegorocznej pracy w ramach projektu był wybór zadania zrealizowanego wspólnie. Zespół ze szkoły podstawowej wybrał mecz piłki nożnej: nauczyciele i rodzice konta uczniowie, zespół gimnazjalny wybrał dyktando, które pisali przedstawiciele wszystkich grup.

Więcej o projekcie: http://www.szkolawspolpracy.pl/

 

O debatach

W marcu 2014 odbyły się w szkole debaty na temat współpracy w szkole. Na temat: jak jest? i jak chcielibyśmy, by współpraca wygladała? rozmawiali w swoim gronie: nauczyciele, uczniowie kl. IV-VI, uczniowie gimnazjum oraz rodzice.

Oto  wyniki debat:

nauczyciele: nauczyciele.pdf

uczniowie szkoła podstawowa: uczniowie_sp.pdf

uczniowie gimnazjum: uczniowie-GIM.pdf

rodzice: rodzice.pdf

W czasie warsztatów 25 i 31 marca przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum, wypracowywali zadania, których wspólna realizacja przyczyni się do  wzmocnienia współpracy w naszej szkole.

Zespół szkoły podstawowej wybrał mecz w piłkę nożną: uczniowie, rodzice, nauczyciele; zespół gimnazjum - dyktando dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Poniżej linki do relacji fotograficznych z obu imprez:

mecz http://zs-zolwin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=279

dyktando http://zs-zolwin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=289

W tym roku szkolnym czeka nas zaplanowanie i realizacja kolejnych zadań.

Szkoła podstawowa wybrała do realizacji organizację rozgrywek sportowych, a gimnazjum - wspólne prowadzenie kół zainteresowań "Uczymy się od siebie".

Koncepcja pracy szkoły 2014/2015

PRIORYTETY NASZEJ PRACY W TYM ROKU SZKOLNYM

DYDAKTYKA

 1. Uzyskanie wysokich efektów nauczania poprzez:
 • Uczenie uczniów jak się uczyć
 • Stosowanie informacji zwrotnej na temat osiągnięć ucznia
 • Ukazywanie uczniom sensu nauki
 • Wykorzystaniu w procesie lekcyjnym aktywizujących metod nauczania
 1. Odkrywanie zdolności i rozbudzanie zainteresowań uczniów  oraz kształtowanie kreatywności, poprzez:
 • Udział w projektach edukacyjnych
 • Koła zainteresowań
 • Organizację i przygotowywanie do konkursów
 • Zajęcia rozwijające twórcze myślenie

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 1. Żaden  uczeń w naszej szkole nie jest anonimowy - znamy każdego ucznia, jego potrzeby i problemy
 • Dobrze działająca pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Rozwiązywanie na bieżąco problemów i konfliktów między uczniami przy współpracy: N-N, N-R
 1. Wychowanie ucznia w duchu wartości, wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności za siebie zgodnie z sylwetką absolwenta naszej szkoły
 2. Rozwijanie u uczniów potrzeby aktywności społecznej i bycia dla innych poprzez:
 • Dawanie możliwości samorealizacji w samorządzie uczniowskim,
 • udział uczniów w organizacji imprez i uroczystości, w akcjach charytatywnych, w pomocy koleżeńskiej.

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 1. Dobra komunikacja i współpraca z rodzicami i uczniami – wspólne tworzenie wizji szkoły
 2. Otwartość szkoły na środowisko lokalne
 3. Udział w projektach unijnych
 4. Tworzenie zaangażowanego i zmotywowanego zespołu pracowników
 5. Dobra promocja szkoły
 6. Cyfrowa szkoła (szkoła dobrze wyposażona w sprzęt cyfrowy, wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli)
 7. Dbałość o nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych, wygląd budynku i otoczenia szkoły

Samorząd uczniowski informuje

Nasza szkoła na sportowo!

Konkurs na najlepszego sportowca roku 2014/2015

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.

Uczniowie startujący w zawodach otrzymują odpowiednią ilość punktów zależnie od rangi zawodów i zdobytego miejsca.

O tytule „Sportowca szkoły”  decyduje suma punktów zdobytych wciągu roku szkolnego.

Termin:   październik 2014 – czerwiec 2015

Punktacja: Punkty uczniowie otrzymują za: semestralną i roczną ocenę z wychowania fizycznego, semestralną i roczną ocenę z zachowania, ustanowienie rekordu szkoły, udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym, udział w zawodach sportowych, przygotowanie do lekcji wychowania fizycznego /strój sportowy/, pomoc w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie szkoły.

Nagrody: 3 najlepszych uczniów w klasyfikacji końcowej otrzyma pamiątkowe dyplomy, zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową, dyplom oraz  tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

Terminarz gier i ćwiczeń sportowo-ruchowych dla Szkoły Podstawowej

Październik – Ringo

Listopad – Tor przeszkód

Grudzień – „Dwa ognie”

Styczeń – Turniej w Badmintona

Luty – Rzut piłką lekarską

Marzec – Przebijanie balonów

Kwiecień – Konkurs układu tanecznego

Maj – Czwórbój lekkoatletyczny

Czerwiec – Dzień Sportu

 

Rozgrywki o tytuł "Najbardziej usportowionej klasy” w Szkole Podstawowej

Termin: 01.10.2014r. – 15.06.2014r.

Warunki uczestnictwa: W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI.

Program: Zawody rozegrane zostaną w formie turniejów wg terminarza rozgrywek sportowych ustalonych na rokszkolny 2014/2015.

Punktacja: Każda drużyna za udział w zawodach otrzyma 1 pkt, a oprócz tego za zajęcie I miejsca-3pkt., II miejsca-2pkt., III miejsca-1pkt. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów zdobywa pierwsze miejsce i tytuł Najbardziej Usportowionej Klasy w szkole w danym roku szkolnym.

Nagrody: Dla zwycięzcy konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplom, a za II i III miejsca - dyplomy.
 

Mamy szafki szkolne!

Dzięki pomysłowości i pomocy Rodziców oraz Przyjaciół naszej szkoły zebraliśmy fundusze na modernizację szatni szkolnej - zakup szafek na ubrania dla uczniów.

We wrześniu 2014  każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymał swoją szafkę, w której będzie mógł zostawiać swoje rzeczy przez cały okres uczęszczania do szkoły.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, bez których realizacja naszego marzenia nie byłaby możliwa:

 • Wszystkim Rodzicom, którzy dzięki swojej przedsiębiorczości i pomysłowości pokazali, że przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji, w szczególności: panu Tomaszowi Skrodzkiemu-Chotkowskiemu oraz państwu Alkeksandrze i Markowi Paciorkiewiczom.
 • Radzie Sołeckiej wsi Żółwin, która w swoim budżecie przeznaczyła 7640 zł na dofinansowanie szafek,
 • panu radnemu Mariuszowi Baranowskiemu, dzięki któremu otrzymaliśmy 10000 zł do bużetu z przeznaczeniem na szafki.
 • fundacji PGE "Energia z Serca", od której otrzymaliśmy darowiznę 3000 zł
 • fundacji "Pocztowy Dar", która na zakup szafek przekazała darowiznę 1500 zł
 • oraz wszystkim anonimowym sponsorom, którzy dołożyli się do zakupu szafek.

 

Zapraszamy na zbiórki harcerskie

Od ubiegłego roku działa w naszej szkole drużyna harcerska.

Zbiórkia zuchów odbywają się w piątki o godz. 17.00, zbiórki harcerskie - w sobotę o godz.9.00.

 

 

 

Zapraszamy na zajęcia karate

W naszej szkole w poniedziałki i czwartki po lekcjach odbywają się zajęcia karate tradycyjnego dla uczniów szkoły podstawowej.

Uczniowie kl. I-III mieli okazję zobaczyć pokaz zorganizowany przez Klub Karate z Pruszkowa, który od tego roku prowadzi u nas zajęcia.

Warto przyjść i zobaczyć. A może również samemu wziąć udział.

 

Gminny program stomatologiczny dla dzieci w wieku 6-9 lat

Do programu zakwalifikowało się 41 dzieci z roczników 2008-2005 z naszej szkoły.

 

Szkoła z klasą 2.0

"Twoje dane - Twoja sprawa"

Wf z klasą

 

Galeria zdjęć