Kontakt

 • Zespół Szkół w Żółwinie
  ul. Szkolna 39
  05-807 Żółwin

  zs.zolwin@brwinow.pl
 • (22) 7589397

Nawigacja

Mapa

liczba odwiedzin: 983897

Partnerzy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uwaga:

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018,

zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zamieszczonym na stronie MEN,

odbędzie się w poniedziałek  4 września 2017 roku.

Życzymy udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku :)

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Szkoła podstawowa:

klasa 1: klasa_1.pdf

klasa 2: klasa_2.pdf

klasa 3: klasa_3.pdf

klasa 4: klasa_4.pdf

klasa 5: klasa_5.pdf

klasa 6: klasa_6.pdf

klasa 7: klasa_7.pdf

 

Gimnazjum:

klasa 2: klasa_2g.pdf

klasa 3: klasa_3g.pdf

 

Podręczniki oraz ćwiczenia objęte dotacją (z wyjątkiem podręcznika do języka niemieckiego w kl. 4-6 i religii we wszystkich klasach) otrzymają uczniowie bezpłatnie po rozpoczęciu roku szkolnego.

Podręczniki są własnością szkoły (uczniowie będą je mogli wpożyczyć z biblioteki na rok szkolny), ćwiczenia uczniowie otrzymują na własność.

Na początku roku szkolnego będzie zorganizowany kiermasz używanych podręczników do religii i języka niemieckiego do kl. 4-6.

 

 

Rok 2016/2017 - przeżyjmy to raz jeszcze...

Nasi najlepsi w roku szkolnym 2016/2017...

Nasze sukcesy w minionym roku szkolnym

Wiadomości

Koncepcja pracy szkoły 2016/2017

PRIORYTETY NASZEJ PRACY W TYM ROKU SZKOLNYM

Szkoła nowoczesna i przyjazna uczniom i rodzicom

 

DYDAKTYKA

1. Uzyskanie wysokich efektów nauczania poprzez:

 • Stosowanie oceniania kształtującego
 • Stosowanie oceny opisowej zamiast oceny sumatywnej w edukacji wczesnoszkolnej
 • Indywidualizacja pracy z uczniem poprzez dostosowanie form i metod nauczaniado profilu uczniów (preferowanych sposobów uczenia się uczniów)
 • Motywowanie ucznia do nauki – w tym: stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz pokazywanie uczniom, jak mają się uczyć

 

2. Odkrywanie zdolności i rozbudzanie zainteresowań ucznióworaz kształtowanie kreatywności, poprzez:

 • Udział szkoły/klas w projektach edukacyjnych
 • Ofertę kół zainteresowań konsultowaną z uczniami/rodzicami
 • Organizację i przygotowywanie do konkursów
 • Zajęcia rozwijające twórcze myślenieoraz kształtowanie kreatywności na każdej lekcji
 • Odkrywanie talentów uczniowskich
 • Uczenie programowania oraz gry w szachy od najmłodszych lat
 • Pielęgnowanie wśród uczniów od najmłodszych lat zamiłowania do czytania książek

 

3. Udzielanie odpowiedniego wsparcia uczniom wymagającym pomocy w nauce

 • Dobrze zorganizowana pomoc nauczycieli specjalistów (nauczycieli wspomagających, reedukatora, logopedy, pedagoga)
 • Wsparcie uczniów przez indywidualizację pracy na lekcji oraz zajęcia wyrównawcze
 • Zorganizowana pomoc koleżeńska

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości zgodne z programem wychowawczym szkoły

2. Dbałość o dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów; wyznaczenie jasnych norm zachowania i ich przestrzeganie

 • Rozwiązywanie na bieżąco problemów i konfliktów między uczniami przy współpracy: N-N, N-R
 • Ukazywanie uczniom sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i w cyberprzestrzeni
 • Dbanie o kulturę zachowania
 • Dobrze działająca pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

3. Rozwijanie potrzeby aktywności społecznej i bycia dla innych poprzez:

 • Dawanie możliwości samorealizacji w samorządzie uczniowskim i współdecydowania o sprawach szkoły dotyczących uczniów
 • Udział uczniów w organizacji imprez i uroczystości
 • Organizowanie akcji charytatywnych / wolontariat
 • Pomoc koleżeńską

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 1. Dobra komunikacja i współpraca między nauczycielami, rodzicami i uczniami – wspólne tworzenie wizji szkoły
 2. Szkoła otwarta na środowisko lokalne i inicjatywy rodziców
 3. Dbanie o wizerunek szkoły w środowisku
 4. Udział w projektach unijnych
 5. Udział w projektach edukacyjnych
 6. Rozwijanie własnego warsztatu pracy przez nauczycieli
 7. Dbałość o nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych, wygląd budynku i otoczenia szkoły

Programy edukacyjne w naszej szkole

Szachy w szkole

Uczniowie klasy Ia i II Szkoły Podstawowej w Żółwinie od 2 półrocza roku szkolnego 2014/2015 uczestniczyli w pilotażowym projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”. Dzieci przez dwa lata uczyły się gry w szachy w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Projekt ten, zaproponowany szkołom w całej Polsce przez Polski Związek Szachowy, ma na celu podniesienie u uczniów umiejętności matematycznych. Lekcje szachów prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy przez 3 weekendy uczyli się metodyki nauczania gry w szachy. Szkoła w ramach projektu otrzymała 15 kompletów szachów do prowadzenia lekcji.

Pierwsze lekcje na zdjęciach: http://zs-zolwin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=380

Nasi uczniowie programują

Nasza szkoła od ubiegłego roku szkolnego bierze udział w projekcie edukacyjnym "Mistrzowie Kodowania".Jest to projekt, mający na celu upowszechnienie nauki programowania.  W ramach zajęć dzieci nauczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch.

W ubiegłym roku szkolnym programowali gimnazjaliści, programowania uczyli się uczniowie klasy II szkoły podstawowej a także także uczniowie klas 4-6.

Fotorelacje w Albumie fotograficznym: https://zs-zolwin.edupage.org/album/?#gallery/329

 

 

 

Nowy plac zabaw

W roku szkolnym 2015/2016 zmodernizowaliśmy plac zabaw za szkołą.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Pocztowy "Dar" z siedzibą w Warszawie, Państwu Rodzicom oraz funduszom z wynajmu sali gimnastycznej udało się zakupić i zamontować wszystkie planowane elementy: zestaw zabawowy, huśtawki podwójne i wagowe, karuzelę, sprężynowce, slalom, kółko i krzyżyk, stoliki z ławkami, ławkę parkową i kosz

W planie mamy jeszcze montaż ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od parkingu.

W przyszłym roku, dzięki funduszom Rad Sołeckich Żółwina, Owczarni i Kopanej na tym terenie zamontowany będzie jeszcze zewnętrzny stół do ping-ponga.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

 

W latach 2007-2015 fundusze wpłacone z 1% podatku

przez Rodziców i Przyjaciół naszej szkoły

były przekazywane naszej szkole za pośrednictwem

Stowarzyszenia "Przyjazna szkoła".

Za środki uzyskane w latach ubiegłych (2012-2014), w kwocie 3,554.00 zł,

został zakupiony laptop do pracowni komputerowej.

Certyfikaty 2015/2016

    

Szkoła z klasą 2.0

Wf z klasą

 

Galeria zdjęć