Nawigacja

Konkurs historyczny

Regulamin konkursu

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 2018

DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KLAS 7 I 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI"

 

I. CELE KONKURSU

 1. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Wychowanie patriotyczne.
 3. Poszerzenie wiedzy historycznej uczniów.
 4. Pogłębienie współpracy między szkołami.
 5. Zachęcanie uczniów do aktywnego korzystania z różnych źródeł informacji.

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. 11 Listopada w Żółwinie. 
 2. Patronat nad konkursem obejmą: Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski, Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów.

 

III.ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  3 gimnazjum oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej  z terenu powiatu pruszkowskiego i powiatów sąsiednich.
 2. Zgłoszenia szkół chętnych do udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 12 października 2018 drogą elektroniczną na adres organizatora: zs.zolwin@brwinow.pl. Uwaga: termin zgłoszeń przedłużony do 31 października!
 3. W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły z każdej szkoły, która zgłosi się do udziału w konkursie. Listę z imionami i nazwiskami czworga uczniów (trzech członków zespołu oraz jedna osoba rezerwowa) oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna należy przesłać w terminie do 12 października 2018 r. drogą elektroniczną na adres organizatora:  zs.zolwin@brwinow.pl  . Uwaga: termin zgłoszeń do 31 października!
 4. Finał konkursu odbędzie się 12 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im 11 Listopada w Żółwinie  przy ulicy  Szkolnej 39. Uwaga: w przypadku ogłoszenia 12 listopada dniem wolnym od pracy konkurs odbędzie się 13 listopada!
 5. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe i imienne dyplomy, pozostałe zespoły otrzymają imienne podziękowania za udział w konkursie.

IV.PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przewiduje dwa etapy:
 1. Etap szkolny – przeprowadzony w każdej szkole we własnym zakresie do 11 października 2018 r.
 2. Finał konkursu – przeprowadzony 12 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Żółwinie.
 1.  Etap szkolny:

Eliminacje szkolne mają na celu wyłonienie trzyosobowej reprezentacji (oraz ucznia rezerwowego
z każdej szkoły), która weźmie udział w finale konkursu.

 1. Finał konkursu:
 1. uczestnicy konkursu rywalizują zespołowo o zajęcie trzech czołowych miejsc;
 2. kolejność, według której zespoły będą odpowiadać na pytania, zostanie ustalona drogą losowania na początku konkursu;
 3. finał konkursu składa się z dwóch rund:
 1. w pierwszej rundzie liderzy zespołów losują kolejno 3 zestawy pytań testowych.
  Każdy zestaw zawiera dwa pytania otwarte. Pytania dotyczą treści podanej literatury i mają zróżnicowaną skalę trudności,
 2. w drugiej rundzie zespoły otrzymują do rozwiązania pisemne testy dotyczące źródeł ikonograficznych (mapa, obraz); pytania będą dla wszystkich zespołów jednakowe.
 1. Punktacja:
 1. punkty przyznawane są każdorazowo po udzieleniu odpowiedzi przez drużynę:
 1. za prawidłową i wyczerpującą odpowiedź drużyna otrzymuje za każde pytanie po 1 punkcie
 2. w razie prawidłowej, lecz niepełnej odpowiedzi, Komisja może przyznać 0,5 punktu
 3. w przypadku błędnej odpowiedzi bądź jej braku, Komisja nie przyznaje żadnego punktu
 1. w przypadku uzyskania po wszystkich rundach jednakowej liczby punktów przez drużyny walczące o I, II i III miejsce, Komisja ogłasza dogrywkę.  W dogrywce drużyny wybierają kolejne pytania aż do wyłonienia zwycięzcy.

 

V. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać i zmagania konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa.
 2. Zadaniem Komisji jest ostateczne ustalenie listy trzech drużyn finalistów konkursu.
 3. W Komisji zasiądą: przedstawiciel Powiatu oraz dwóch historyków – ekspertów.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

VI. ZAGADNIENIA KONKURSOWE 

Postacie „Ojców niepodległości”:

 1. Józef Piłsudski
 2. Roman Dmowski
 3. Ignacy Jan Paderewski
 4. Ignacy Daszyński
 5. Wincenty Witos
 6. Wojciech Korfanty
 7. Józef Haller

 

 VII. OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA I ŹRÓDŁA HISTORYCZNE: 

 1. Link do strony   http://bezkompleksow.com.pl/2016/11/13/ojcowie-polskiej-niepodleglosci-komu-nasi-dziadkowie-zawdzieczali-odzyskanie-wolnosci/
 2. Biuletyn IPN, nr 5 maj –czerwiec 2018, str. 16-27
 3. Historia Polski, Ojcowie Niepodległości – portrety (Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Józef Haller,  Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty)

 

VIII. KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do organizatora konkursu:

Szkoła Podstawowa w Żółwinie, ul. Szkolna 39, 05-807 Żółwin,

 tel./fax: 22 758-93-97

e-mail: zs.zolwin@brwinow.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy:

Marta Szwemin – dyrektor Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Żółwinie

Anna Deuter – nauczyciel historii

 

regulamin do pobrania: regulamin_powiatowego_konkursu_historycznego_listopad_2018(1).pdf